Molenschot Mediation

Villa Pinedo

Veel mensen zijn bekend met Villa Pinedo, hét online platform voor kinderen van gescheiden ouders. Naast kinderen kunnen ook ouders en stiefouders hier terecht voor hulp en ondersteuning. Villa Pinedo wordt gerund door vrijwilligers, vrijwilligers zoals ik, ook allemaal kinderen van gescheiden ouders die vanuit eigen ervaringen spreken op het forum en via de buddy app.

Villa Pinedo kent op dit moment meer dan 400 vrijwilligers. Als vrijwilliger sta ik klaar voor de kinderen en (stief)ouders die te maken hebben met een scheiding. Voor ouders en stiefouders kan het een uitlaatklep zijn, een plek waar zij met anderen kunnen communiceren of waar zij kunnen vragen om adviezen. Hier reageren wij vrijwilligers op, maar er wordt vaak ook gereageerd door andere ouders die gescheiden zijn vanuit hun eigen ervaring. Samen helpen we elkaar de nieuwe levensfase door.

Wat betreft de kinderen: toen mijn ouders gingen scheiden op mijn achtste, bestond een platform als Villa Pinedo helaas nog niet. Ik vind dat zelf enorm jammer, ik had vroeger best graag een luisterend oor gehad, zoals ik dat nu ook ben voor de andere kinderen van gescheiden ouders.

Dit is wat ik ook wil doorwerken in mijn praktijk. De kinderen horen op de eerste plek te staan. Zij moeten in de gelegenheid gesteld worden om te laten weten wat ze denken, hoe ze zich voelen en wat zij zelf graag willen. Dat is mijn missie: ervoor zorgen dat kinderen zich gehoord voelen.