Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Na de echtscheiding blijven jullie als ouders beide verplicht om voor het kind te zorgen. Verplicht om bij te dragen aan de kosten van het kind. Een van de verplichtingen die daaruit voortvloeit is het betalen van kinderalimentatie. De kinderalimentatie is bedoelt om de leefsituatie voor het kind na de echtscheiding gelijk te laten blijven aan de situatie voor de scheiding.

Kosten van het kind

De kosten van het kind wordt vastgesteld aan de hand van tremanormen. Het gaat om het bedrag dat een kind gemiddeld per maand kost. Uitgangspunt is het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het netto besteedbare gezinsinkomen van vóór de scheiding. De behoefte van het kind wordt hiermee vastgesteld.

De zorgverdeling en draagkracht van de ouders is ook van belang. De zorgkorting is afhankelijk van het aantal dagen dat de ouder die kinderalimentatie betaald de zorg over het kind heeft. Afhankelijk van het aantal dagen zorg, wordt een kortingspercentage vastgesteld welke in mindering wordt gebracht op de kinderalimentatie.

Minimum bedrag kinderalimentatie

Er geldt een minimum bedrag voor kinderalimentatie van € 25 per maand per kind. Dit is ook zo wanneer het netto besteedbaar maandinkomen van een van de ouders lager is dan € 1.250 is. Deze minimale verplichting zorgt ervoor dat beide partners bijdrage aan de kosten van de kinderen, ook al is het een minimale bijdrage.

Herberekening kinderalimentatie

Ieder jaar worden de cijfers van de kinderalimentatie opnieuw vastgesteld. Het kan dan verstandig zijn een herberekening plaats te laten vinden. Een herberekening is ook op zijn plaats wanneer een verandering plaatsvindt in het inkomen of in de woonlast. De behoefte zal hetzelfde blijven, maar de verdeling van de kosten kan anders verdeeld worden.

De herberekening kan je onderling regelen of vast laten leggen door de mediator. De herberekening vast laten leggen door de rechter is de laatste stap. Wanneer een van jullie zijn betaalverplichting dan niet nakomt, kan de andere ouder hiertegen optreden via onder andere het LBIO.

Jongmeerderjarig

Vanaf de leeftijd van 18 vervalt het ouderlijk gezag. Daarom heeft het kind recht op directe betaling van een bijdrage in het levensonderhoud en de studie. Het recht op bijdrage in levensonderhoud en studie geldt totdat je kind 21 wordt. Ze noemen dit de verlengde onderhoudsplicht. Er geldt dus geen betaalverplichting meer richting de andere ouder.

Afspraken over de hoogte van het bedrag van de bijdrage maak je samen met het kind. Dit kan hetzelfde bedrag zijn als de kinderalimentatie. Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken.

Meerderjarig

Vanaf het 21e levensjaar kan het meerderjarige kind zelf voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Er bestaat dan geen verplichting meer tot het betalen van een bijdrage. Uitzondering hierop is als het kind aantoont dat er na deze leeftijd nog steeds behoefte is aan een bijdrage in het levensonderhoud en de studie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *