Molenschot Mediation

Villa Pinedo

Veel mensen zijn bekend met Villa Pinedo, hét online platform voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen, maar ook (stief)ouders kunnen hier hulp of advies zoeken.

Villa Pinedo kent op dit moment meer dan 400 vrijwilligers. Ik ben er daar een van. Als vrijwilliger sta ik klaar voor de kinderen en (stief)ouders die te maken hebben met een scheiding. 

Toen mijn ouders gingen scheiden op mijn achtste, bestond een dergelijk platform helaas nog niet. Ik vind dat zelf enorm jammer, had graag een luisterend oor gehad, zoals ik dat nu ook ben voor de andere kinderen van gescheiden ouders.

Dit is wat ik ook wil doorwerken in mijn praktijk. De kinderen horen op de eerste plek te staan. Zij moeten in de gelegenheid gesteld worden om te laten weten wat ze denken, hoe ze zich voelen en wat zij zelf graag willen. Dat is mijn missie: ervoor zorgen dat kinderen zich gehoord voelen.”